Брошура на ЕКИ

Християнска инициатива в подкрепа на европейско-израелското сътрудничество

ОБЩА ИСТОРИЯ

Без съмнение, историите на Израел и на Европейския съюз са близко обвързани. Създаването и на ЕС, и на държавата Израел е пряк резултат от зверствата и кръвопролитията през време на Втората световна война.

Непосредствено след края на този конфликт Уинстън Чърчил, Робърт Шуман и много други европейски държавници предвиждат необходимостта от една обединена Европа като важна стъпка за предотвратяването на още една смъртоносна война в региона. В резултат на това, през 1957г. чрез Римския договор е създадена Европейската общност. По същото време се появяват още нови и нови свидетелства за чудовищния геноцид, извършен от нацистите спрямо 6 милиона евреи. В последствие световната общественост признава спешната нужда от родна земя и спокойно небе за еврейския народ, с цел прекратяването на 1000-годишния антисемитизъм, законно настанил се в Европа.

Естественият избор на родина е люлката на еврейската религия, култура и идентичност – древната земя на Израел. През май 1948г. по причина на естествено, историческо и морално право и по решение на международната общност, изразено чрез Обединените нации, се ражда съвременната държава Израел.

ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Старата нова заплаха

През последните години нова вълна от насилие и омраза, породени от анти-семитизъм и анти-ционизъм, изостриха вниманието на много християни и евреи в Европа. Мнозина уважавани еврейски лидери с право я описаха като най-лошата вълна на анти-семитизъм от Втората световна война насам. Изследванието, проведено от Европейския център за наблюдение на расизма и ксенофобията (EUMC) във Виена, показа, че тази вълна на анти-семитизъм не е вече някакво изолирано явление, провокирано от няколко ултра-националисти екстремисти. Докладът показва, че съвременният анти-семитизъм и анти-ционизъм се радва на широка подкрепа от различни крайни леви групировки, като например анти-глобалистките движения и голямо число радикални арабски и ислямски групи на територията на Европа. Освен това, резултатите от скорошна анкета на Европейската комисия разкриват, че силните анти-израелски настроения преобладават в Европа. И евреите, и християните, са дълбоко обезпокоени от факта, че единствената свободна и демократична държава в целия Близък изток е смятана за най-голямата заплаха за световния мир, особено когато европейската общественост вижда многото тоталитарни и подкрепящи терора режими в региона в по-благоприятна светлина.

ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Историческата отговорност

Като имаме пред вид дългата история на християнски анти-семитизъм в Европа, ние, като християни, имаме задължението да коригираме все по-изкривявания сред нашите сънародници образ на Израел и еврейския народ. Ето защо Европейската коалиция за Израел (ЕКИ) се стреми да бъде глас срещу бича на анти-семитизма и да бъде в подкрепа на задълбоченото разбиране на сложната обстановка в Близкия изток. От една балансирана, християнска гледна точка, ЕКИ представя събитията в региона много прецизно и подкрепя усилията за мирно съвместно съществуване между Израел и съседните арабски държави.

Диалог

Европейско-израелските отношения в последните години се характеризират предимно с недоверие и напрежение. За мнозина в Тел Авив и Ерусалим държанието и подходът на на ЕС се възприема в голяма степен като враждебен към Еврейската държава. Ето защо ЕКИ работи, за да подобри и засили важната връзка между Израел и Европейския съюз.

ИЗРАЕЛ – ЕСТЕСТВЕН ПАРТНЬОР ЗА ЕВРОПА

Израел, повече от всяка друга нация в Близкия изток, споделя общи ценности и исторически корени с Европа.

  • Израел и Европа имат общо социално, религиозно и морално наследство. Тази юдео-християнска традиция е оформила облика на етичните кодекси на западните общества и остава основна за нашите демократични ценности и до днес.
  • Израел и Европа имат обща история на научни и културни постижения.
  • Голямата част от настоящите израелските граждани могат да проследят родословието си назад до разпръснатите еврейски общности в Европа и по тази причина ние споделяме една обща история.
  • Израел стои лице в лице срещу заплахата от омраза и тероризъм, подклаждана от радикалния ислям. Европа, която след 11 септември се посвети на борбата срещу световния тероризъм, споделя същата борба като Израел.
  • Израел е единствената демокрация от западен тип в Близкия изток, като споделя същото уважение и разбиране към човешките права, религиозните свободи, свободния пазар и свободата на словото, които споделя и Европейският съюз.

Поради всичко това Израел се явява естествен и основен партньор на Европейския съюз и особено по отношение на Барселонския процес, който ЕС започна със страните от Близкия изток и южно-средиземноморския регион.

КОИ СМЕ НИЕ

През последните 50 години в протестантските, католическите и евангелски църкви в Европа се зародиха движения, целящи да покажат искрена християнска любов и солидарност с народа на Израел.

Това важи особено силно, когато самото съществуване на Израел е заплашвано отново и отново от арабски нашествия. Християните в Европа и по целия свят усетиха като свое задължание да застанат в подкрепа на еврейския народ и Израел.

Християните с про-еврейски нагласи днес съставляват постоянно нарастващо движение в традиционните деноминации в Европа и по света.

Европейската коалиция за Израел е християнска формация, която представлява християнски организации и отделни християни в Европа.

НАШИЯТ ГЛАС В БРЮКСЕЛ

Европейската коалиция за Израел е посветена на следните цели:

  • Да се застъпва за по-близки отношения и разбирателство между Израел и Европейския съюз.
  • Да се противопоставя на анти-семитизма в Европа и да образова обществеността за неговата дълга и трагична история на този континент.
  • Да се застъпва и да насърчава културния и икономически обмен между Израел и ЕС.
  • Да подкрепя начините за мирно съжителстване на евреи и араби в Израел и Близкия изток.

За да постигне тези цели, ЕКИ планира да прави адекватни публикации и да провежда мероприятия с образователна цел и конференции в Брюксел и на други места, както това са само някои от предвижданите активности.