Изказване на г-жа Иман Амаша, заместник ръководител на мисията държава на Израел в София през 2017 г.

Изказване на г-жа Иман Амаша, заместник ръководител на мисията държава на Израел в София

Уважаеми г-н Аврамов,

Уважаеми г-н Джераси,

Представители на Християнски център “Победа” и

Европейска Коалиция за Израел,

Представители на “Шалом”,

Чудесни членове на хора,

Скъпи гости,

Както г-н Аврамов ме представи, името ми е Иман Амаша, заместник-посланик на Израел. За мен е чест да бъда тук днес, тази сутрин заедно с моето семейство, съпруга ми Сафи и нашите три деца – Мая, Ясмин и Дина. Освен че сме тук днес като представители на посолството и от името на Държавата Израел, моето семейство и аз сме тук като хора, които също като Вас, скъпи гости, искат да помнят. Да пазим паметта, да си спомняме и да почитаме ненужното страдание на невинни хора, които са убити и пожертвани в лицето на престъпленията на омразата и расизма в най-лошата им форма. Ние сме тук днес да похвалим тази важна инициатива и последователността на Вашата чудесна общност и организация, която държи всяка година да пази паметта на онези, които вече не са сред нас. Но още по-важно Вие държите да запазите паметта и да почетете нечовешките обстоятелства, които доведоха до гибелта и ненужното преследване на другари като нас. Ние всички скърбим за тяхната смърт, но ние най-вече скърбим за ужасните причини и мотиви, които доведоха до нея. Днес повече от 70 г. след Втората световна война и Холокоста много въпроси все още стоят отворени и е важно да погледнем към миналото от критична гледна точка, за да се справим не само със събитията, но с процесите.

В това отношение, да запазим паметта днес е основна задача за бъдещите поколения. Не само да пазим субективната памет на индивидите, но да инвестираме в общата памет, която ще даде възможност на човечеството да отиде отвъд това да казва просто “Никога повече!”. Памет, която ще служи като основа за действие срещу всички заплахи срещу човешкото общество, било то расизъм, ксенофобия или антисемитизъм. Днес, седемдесет години по-късно след ужасите на Холокоста, ние също трябва да положим усилие да си спомним онези индивиди, добри християни, членове на църквата, тези хора със съвест, които избраха да рискуват живота си докато се опитват да спасят своите съседи и приятели евреи по време на тъмната епоха на Холокоста. Ние трябва да помним, че тези индивиди, които смело и съзнателно избраха да имат позиция, да действат, не да останат безразлични към страданието на други хора, само доказват силата на човешкия дух и са добро напомняне и пример за това как всички ние трябва да действаме тук и сега по отношение на случващите се жестокости и преследвания срещу различни общности и нации по света, включително евреите и гражданите на Израел. Моля, позволете още веднъж да Ви благодаря за Вашата благословена инициатива и за това, че служите успоредно в много градове по света, за да отбележите Международния ден за възпоменание на Холокоста.

Бог да Ви благослови!