Изказване на Посланникът на държавата Израел в България, Негово Превъзходителство господин Шаул Камиса Раз, 26.01.2014

Добър ден, дами и господа,
Добър ден на уважаемия господин Робърт Джераси, който е мой близък приятел, председател на Централния духовен израилтянски съвет в България,
Добър ден, уважаеми пастор Андрей Аврамов, мой също близък приятел и специални благодарности за поканата за тази церемония,
Уважаеми господин Васил Хайкин и уважаема госпожо Бека Лазарова, директор на фондация “Роналд Лаудер”,

Събрали сме се тук, както в целия свят, заедно със семейства, приятели, познати, за да почетем паметта на загиналите от Холокоста – тежкото събитие настигнало човечеството и довело до унищожаването на 6 милиона евреи. Въпреки тяхната любов към родината те биват убити заради тяхната идентичност и вяра. Заедно с тях загиват и други малцинства.

Международният възпоменателен ден на Холокоста е признат от държавите членки на ООН в израз на съчувствие и състрадателност. Част от тези държави имат пряко участие в организирането и осъществяването на трагичните събития от Холокоста.

Цивилизованият свят носи задължението да запази спомена, да почете паметта на жертвите и да окуражава образователни програми отразяващи историята и действията на нацисткия вражески противник Хитлер. Той заедно с главнокомандващите от нацистката армия и всички негови последователи, които са действали заедно като човешка, жестока машина с една цел и един план – унищожаване на еврейския народ. За нещастие те успяват да убият 6 милиона мъже, жени и деца. Въпреки това те не успяват да унищожат целия еврейски народ. Спасените евреи продължават да се борят и да се развиват, и създават модерна и просперираща държава – Израел, родината на еврейския народ.

Заради събитията от миналото и спомените от трагичните страдания е необходимо да се предотврати всеки признак на антисемитски действия по света, както и тук в Европа. Наше общо задължение е да запазим информацията, всяка книга, всяка снимка и белег от Холокоста и да възстановим местата и постройките свързани с лагерите на смъртта, за да запазим доказателствата за Холокоста. И най-вече, за да избегнем опити за отричане и забравяне на жертвите.

Наша отговорност е да предотвратим всяка опасност от повторна поява на Холокоста. Този възпоменателен ден трябва да бъде отбелязан тук и по целия свят, да бъде част от образователни програми на всички учебни заведения, за да може децата от различните възрасти да се научат на толерантност и търпение, да се научим да уважаваме и да виждаме в различния равен на нас. По този начин гражданите и обществото заедно ще изградим здрава среда, успяваща държава и по-добър свят.

Наред с жестоките престъпления, довели до смъртта на 6 милиона евреи и други малцинства, бих искал да отбележа с чест и признателност имената на хората и организациите, които са се борили смело за спасяването на множество евреи. Техните добри дела са помогнали да се съхрани еврейският народ до ден днешен. Тези хора имат заслугата за създаването на еврейския дом.

Българският народ, народни представители, духовници, интелигенцията, юристи като Пешев, Стефан и Кирил и още много добри хора са пример за смелостта, отговорността, солидарност и хуманност, проявени към еврейската общност в България. Тяхната заслуга е противопоставянето на нацистката заповед на фашисткия режим и спасяването на българските евреи. Техните възвишени действия са заслуга и гордост за България. Тяхната човечност ще остане в сърцата на евреите тук, в Израел и по целия свят.

За финал бих желал да изразя своята благодарност към приятелите на еврейската общност в християнския център за запазването на традицията по отбелязване на Деня на жертвите на Холокоста и организирането на церемонията. Благодарности към главния пастор на църквата, на председателя на центъра и на цялата общност, на хора и на всички присъстващи на тази церемония! Нека продължаваме да се молим на Господ за по-добър и обещаващ свят!

Запис на изказването на посланникът на държавата Израел в България, Негово Превъзходителство господин Шаул Камиса Раз, 26.01.2014 можете да видите тук.