Снимка на 127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Кампания по българските училища

Ние често подценяваме себе си и това, което можем да направим. Но истината е, че всеки от нас може да направи много повече отколкото предполага! На фона на кризата в българското образование и упадъка на моралните ценности сред днешните младежи, е изключително насърчаващо да чуем свидетелството на млада учителка християнка, която е успяла да окаже силно положително влияние сред своите ученици, изявявайки истината за Холокоста.

„Когато започнаха съобщенията за честването на Холокоста, аз се замислих какво мога да направя на мястото, където работя. Разговарях с ученици и осъзнах, че те всъщност не помнят, не знаят нищо за това, което се е случвало по време на Втората световна война. Реших отначало само да раздам брошури на колегите, но всъщност бях провокирана от това незнание и материалите, които прегледах, ме мотивираха много силно да действам. Помолих директора за разрешение да изнеса лекция пред учениците заедно с мултимедийна презентация и получих това разрешение. Реших учениците от 7 клас нагоре до 12-ти клас да бъдат включени, тъй като материалът не е никак лек.

Започна подготовката, минавах лично да поканя учениците, сблъсках се с тяхната арогантност, отхвърляне, но така или иначе аз бях решила твърдо да доведа нещата до край! Поканих ги, часът беше 7.30 сутринта, защото тогава е часът на класа, в който може да се проведе такова мероприятие. Чудих се изобщо ще дойде ли някой, какво ще бъде поведението им, дали няма някой да провокира това нещо, дали изобщо няма някой да стане, да саботира цялото нещо…Но в крайна сметка отидох там и зачаках и започнаха да идват. Събраха се около 90 човека, заедно с класните им ръководители и просто от момента, в който започнах да говоря, настъпи абсолютна тишина. Те изслушаха с огромен интерес цялото нещо. В последствие класните им ръководители споделиха, че са изумени от това, че децата са слушали толкова дълго време нещо, което е абсолютно ново за тях и за което те не са имали никаква информация. Всъщност това, което направих, не беше много, но тези деца, аз съм сигурна, че те си тръгнаха различни от това място”

Магдалена Райкова, ХЦ „Победа”, София, преподавател в 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”, София:

Вярваме, че това чудесно свидетелство е насърчило особено тези от вас, които са учители и сме уверени, че вие също можете да повлияете положително на учениците във вашите училища, споделяйки с тях истината за Холокоста. В раздела „Кампания по българските училища” може да намерите материали, които да ви помогнат в подготовката на презентации и други образователни мероприятия по повод Международния ден в памет на Холокоста.

Можете да свалите помощни материали за работа в училищата тук.