Кампания 2009

 • Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент 2008 г.
  През 2008 г. българската кампания по случай Международния ден в памет на Холокоста беше отличена от Европейска коалиция за Израел като пример за изключително успешна кампания на национално ниво. По този повод п-р Андрей Аврамов беше поканен да сподели българския опит на годишната конференция на ЕКИ (12-13 ноември, 2008 г.) пред две различни аудитории в Европейския парламент в Брюксел – пастори и служители от 20 европейски страни и група европейски депутати.
 • Pastor Andrey Avramov in the European Parliament 2008
  During 2008, the Bulgarian campaign marking the International Holocaust Remembrance Day was singled out by European Coalition for Israel as a highly successful campaign at the national level.
 • Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент 2008г.
  Уважаеми г-н Председател, Уважаеми дами и господа европарламентаристи, Уважаеми официални гости, Уважаеми дами и господа, Бих искал да започна изказването си по начин, подобаващ на служител на Евангелието, като прочета стих от Библията. В книгата Изход четем следните думи: „И умря Йосиф и всичките му братя и цялото онова поколение. И се издигна нов цар … Read more
 • Pastor Andrey Avramov`s speech in the European Parliament in 2008 (text)
  Mr. Chairman, Honorable Members of the European Parliament, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, It is an honor to be here today. With your permission I will start in a manner typical for a minister of the Gospel, that is, with a verse from the Bible. In the book of Exodus we read the following words. … Read more
 • Да се поучим от историята
  Холокостът не започва в концентрационните лагери. Много преди това той се ражда в умовете и сърцата на зли хора и води до унищожението на шест милиона евреи поради пасивността на повечето почтени хора. Мнозина вярват, че 1938 г. е решаващата година, когато нациите по света имат последен шанс да конфронтират Хитлер и да спасят евреите. … Read more
 • Подкрепа за кампанията
  Пастор Николай Неделчев, Председател на Обединени Евангелски Църкви в България Пастор Виктор Вирчев, Предстедател на Съюза на Евангелските Петдесятни Църкви в България Епископ Васил Еленков, Пълномощник на Национален Алианс „Обединени Божии Църкви” в България Епископ Александър Тодоров, главен епископ на Българска Божия Църква Пастор Румен Борджиев, Евангелска Петдесятна Църква „Подуяне”, София, Зам. председател на Съюз … Read more
 • Холокостът на евреите от Тракия и Македония
  Официалните исторически източници са категорични, че България и Дания са единствените страни, спасили своите евреи от геноцид по време на Втората световна война. В някои официални статистики дори за Дания се посочва цифрата от 9 убити евреи по времето на войната, докато за България тази цифра продължава да бъде твърдо 0. В този контекст въпросът … Read more
 • Факти по спасяването на българските евреи
  Протестите на българите срещу мерките, предприети от правителството по отношение на “лицата от еврейски произход”, започват още преди обнародването на Закона за защита на нацията на 21 януари 1941 г. Изпратени са множество протестни писма на граждани от различни избирателни райони в София, Пловдив, на различни професионални сдружения (вкл. на писателите, адвокатите, лекарите, художниците); има … Read more
 • Важна бележка
  Тъй като тази година Международният ден в памет на Холокоста, 27 януари, е във вторник, препоръчваме ви да отбележите този ден на неделните ви служби на 25 януари. Разбира се, възпоменателни събития могат да се проведат и на самия 27 януари и в другите дни около тази дата, но тъй като организацията и провеждането на … Read more
 • Facts about the Rescue of the Bulgarian Jews during the Holocaust
  According to the last pre-war census of 1934, there were 48,398 Jews in Bulgaria. On December 24, 1940, the Bulgarian Parliament adopted the so-called Law for Protection of the Nation (published on January 21, 1941). This law envisioned measures such as limiting the rights of the Jews, depriving them of property, banning them from exercising … Read more
 • Преследване на ромите по времето на Третия райх
  Освен евреите, по времето на Втората световна война ромите също са били подложени на етническо преследване и геноцид. Въпреки че нюрнбергските закони за “Защита на немската кръв и достойнство”, приети на 15 септември, 1935г., не се отнасят специфично за ромите, допълнителните коментари по тези закони определят и “циганите” като расово по-нисшо малцинство с “чужда кръв”. … Read more
 • История и природа на антисемитизма
  Колкото и да е болезнено, ние трябва да говорим за ужаса на Холокоста и за природата на антисемитизма, защото само така ще можем да останем чувствителни към нуждата от предприемане на действия, така, че това никога вече да не се повтори. Нужно е да отделим време и да размислим върху едно от най-ужасните събития в … Read more
 • Кампания по българските училища
  Ние често подценяваме себе си и това, което можем да направим. Но истината е, че всеки от нас може да направи много повече отколкото предполага! На фона на кризата в българското образование и упадъка на моралните ценности сред днешните младежи, е изключително насърчаващо да чуем свидетелството на млада учителка християнка, която е успяла да окаже … Read more
 • 49 000 цветя – 49 000 спасени еврейски живота
  В края на ноември 2008 в България се проведе Фестивал на благодарността, посветен на 65-годишнината от спасяването на българските евреи по времето на Холокоста. Едно от най-вълнуващите събития по времето на този фестивал беше раздаването на 49 000 цветя по улиците на шест големи града в страната ни в знак на благодарност към българския народ … Read more