Оцелелите от Холокоста разказват – Г-жа Ивет Анави и г-жа Сарина Челибакова

Оцелелите от Холокоста разказват – Г-жа Ивет Анави и г-жа Сарина Челибакова