Оцелелите от Холокоста разказват – г-н Виктор Барух

Оцелелите от Холокоста разказват – Г-н Виктор Барух