Писмо от Виктор Барух

Здравейте приятели мои, Позволявам си да се обърна така към Вас особено днес, първия 27 януари, на който няма да чуя непосредствено вълнуващите песни, прочувствените слова, произнесени на това място. Да усетя чудната атмосфера, приятелството и топлината, които винаги са ме обгръщали. Но аз съм обхванат и сега от всичко това, и сега в тези часове, от трайността на чувствата и навярно завинаги. Благодаря Ви за Вашето гостоприемство, за добрите чувства към мен! Тръгвайки си от тук се чувствам като след прочетена хубава книга, по-добър, по-обогатен духовно и по-склонен към добри дела. Убеден съм, че днешният 27 януари ще облагороди всички ни, без да забравяме физическите и духовни рани, нанесени ни от Холокоста!

Ваш Виктор Барух