Подкрепа за кампанията

Писмо до българските лидери и пастори за Кампания „Да помним, за да не се повтори” 2009

Пастор Николай Неделчев, Председател на Обединени Евангелски Църкви в България

Пастор Виктор Вирчев, Предстедател на Съюза на Евангелските Петдесятни Църкви в България

Епископ Васил Еленков, Пълномощник на Национален Алианс „Обединени Божии Църкви” в България

Епископ Александър Тодоров, главен епископ на Българска Божия Църква

Пастор Румен Борджиев, Евангелска Петдесятна Църква „Подуяне”, София, Зам. председател на Съюз на Евангелски Петдесятни Църкви в България

Пастор Николай Кокончев, Евангелска Петдесятна Църква, Варна

Епископ Петър Георгиев, Председател на „Божия Църква на Пророчеството” в България

Пастор Людмил Ятански, Главен пастир на деноминация „Българска Евангелска Църква Блага вест“

Пастор Евгени Найденов, Българска Свободна Църква

Пастор Георги Михайлов, Христова Евангелска Църква „Шалом”, България

Пастор Любо Петков, Християнска Църква „Месия”, България

Апостол Георги Бакалов, Апостолска реформирана Църква, България

Пастор Димитър Димитров, Християнска Църква „Сион”, България

Пастор Иван Хазърбасанов, Християнски Център София, Зам. пълномощник на Национален Алианс „Обединени Божии Църкви” в България, Представляващ „Църкви на Вяра” в България

Пастор Тони Еленков, Обединена Божия Църква „Бъдеще и Надежда“, София

Пастор Иван Врачев, Евангелска Петдесятна Църква „Света Троица“, Пловдив

Пастор Иван Несторов, Християнска Църква на Вяра, Пловдив

Пастор Ангел Пилев, Християнска Църква „Сион”, София

Пастор Божидар Симеонов, Евангелска Петдесятна Църква „Свтлина на света“, Пловдив

Пастор Стефан Димитров, Българска Божия Църква „Градове за Исус“, Бургас

Пастор Цонко Атанасов, Евангелска Петдесятна Църква „Ветил“, Ямбол

Кампанията също е подкрепена от Национално общение на пасторите

Писмо до българските лидери и пастори