Автор: Християнски център "Победа"

 • Брошура на ЕКИ

  Християнска инициатива в подкрепа на европейско-израелското сътрудничество ОБЩА ИСТОРИЯ Без съмнение, историите на Израел и на Европейския съюз са близко обвързани. Създаването и на ЕС, и на държавата Израел е…

 • Сградата на Европейския парламент / The building of the European Parliament

  Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент 2008 г.

  През 2008 г. българската кампания по случай Международния ден в памет на Холокоста беше отличена от Европейска коалиция за Израел като пример за изключително успешна кампания на национално ниво. По този повод п-р Андрей Аврамов беше поканен да сподели българския опит на годишната конференция на ЕКИ (12-13 ноември, 2008 г.) пред две различни аудитории в Европейския парламент в Брюксел – пастори и служители от 20 европейски страни и група европейски депутати.

 • Сградата на Европейския парламент / The building of the European Parliament

  Pastor Andrey Avramov in the European Parliament 2008

  During 2008, the Bulgarian campaign marking the International Holocaust Remembrance Day was singled out by European Coalition for Israel as a highly successful campaign at the national level.

 • Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент през 2008 г. / Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент през 2008 г. / Speech by Pastor Andrei Avramov in the European Parliament 2008

  Pastor Andrey Avramov`s speech in the European Parliament in 2008 (text)

  Mr. Chairman, Honorable Members of the European Parliament, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, It is an honor to be here today. With your permission I will start in a manner…

 • Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент през 2008 г. / Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент през 2008 г. / Speech by Pastor Andrei Avramov in the European Parliament 2008

  Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент 2008г.

  Уважаеми г-н Председател, Уважаеми дами и господа европарламентаристи, Уважаеми официални гости, Уважаеми дами и господа, Бих искал да започна изказването си по начин, подобаващ на служител на Евангелието, като прочета…

 • Да се поучим от историята

  Холокостът не започва в концентрационните лагери. Много преди това той се ражда в умовете и сърцата на зли хора и води до унищожението на шест милиона евреи поради пасивността на…

 • Подкрепа за кампанията

  Пастор Николай Неделчев, Председател на Обединени Евангелски Църкви в България Пастор Виктор Вирчев, Предстедател на Съюза на Евангелските Петдесятни Църкви в България Епископ Васил Еленков, Пълномощник на Национален Алианс „Обединени…

 • Депортация на евреите от Скопие през март 1943

  Холокостът на евреите от Тракия и Македония

  Официалните исторически източници са категорични, че България и Дания са единствените страни, спасили своите евреи от геноцид по време на Втората световна война. В някои официални статистики дори за Дания…

 • Факти по спасяването на българските евреи

  Протестите на българите срещу мерките, предприети от правителството по отношение на “лицата от еврейски произход”, започват още преди обнародването на Закона за защита на нацията на 21 януари 1941 г.…

 • Важна бележка

  Тъй като тази година Международният ден в памет на Холокоста, 27 януари, е във вторник, препоръчваме ви да отбележите този ден на неделните ви служби на 25 януари. Разбира се,…