Кампания 2019

  • Важна бележка

    Тъй като тази година Международният ден в памет на Холокоста, 27 януари, е в понеделник, препоръчваме ви да отбележите този ден на неделната ви служба на 26 януари. Разбира се,…