Софи Данон

  • Изказване на г-жа Софи Данон 2017 г.

    Изказване на г-жа Софи Данон

    Добър ден и здравейте! Много се вълнувам, признавам си. Затуй, защото вече споменаха моята преклонна възраст, защото съм оцеляла от Холокоста и защото имам една причина, която вие не знаете…