Етикет: Митрополит Стефан

  • Факти по спасяването на българските евреи

    Протестите на българите срещу мерките, предприети от правителството по отношение на “лицата от еврейски произход”, започват още преди обнародването на Закона за защита на нацията на 21 януари 1941 г.…

  • Facts about the Rescue of the Bulgarian Jews during the Holocaust

    According to the last pre-war census of 1934, there were 48,398 Jews in Bulgaria. On December 24, 1940, the Bulgarian Parliament adopted the so-called Law for Protection of the Nation…