Етикет: пастор Андрей Аврамов

 • Сградата на Европейския парламент / The building of the European Parliament

  Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент 2008 г.

  През 2008 г. българската кампания по случай Международния ден в памет на Холокоста беше отличена от Европейска коалиция за Израел като пример за изключително успешна кампания на национално ниво. По този повод п-р Андрей Аврамов беше поканен да сподели българския опит на годишната конференция на ЕКИ (12-13 ноември, 2008 г.) пред две различни аудитории в Европейския парламент в Брюксел – пастори и служители от 20 европейски страни и група европейски депутати.

 • Сградата на Европейския парламент / The building of the European Parliament

  Pastor Andrey Avramov in the European Parliament 2008

  During 2008, the Bulgarian campaign marking the International Holocaust Remembrance Day was singled out by European Coalition for Israel as a highly successful campaign at the national level.

 • Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент през 2008 г. / Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент през 2008 г. / Speech by Pastor Andrei Avramov in the European Parliament 2008

  Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент 2008г.

  Уважаеми г-н Председател, Уважаеми дами и господа европарламентаристи, Уважаеми официални гости, Уважаеми дами и господа, Бих искал да започна изказването си по начин, подобаващ на служител на Евангелието, като прочета…

 • Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент през 2008 г. / Изказване на пастор Андрей Аврамов в Европейския парламент през 2008 г. / Speech by Pastor Andrei Avramov in the European Parliament 2008

  Pastor Andrey Avramov`s speech in the European Parliament in 2008 (text)

  Mr. Chairman, Honorable Members of the European Parliament, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, It is an honor to be here today. With your permission I will start in a manner…

 • История и природа на антисемитизма

  Колкото и да е болезнено, ние трябва да говорим за ужаса на Холокоста и за природата на антисемитизма, защото само така ще можем да останем чувствителни към нуждата от предприемане…